1. President- Sawali Deosa Rai
 2. Vice President- Anil Dhakal
 3. Secretary- Raju Sitaula
 4. Treasurer- Akhil Shrestha
 5. Darshana Pradhan
 6. Kishan Shrestha
 7. Bhawana Bhatta
 8. Rashi Singh
 9. Anuja Adhikary
 10. Mukesh Pokharel
 11. Shovana Pradhan
 12. Mahesh Kaudal
 13. Racchya Shrestha